naar top
Menu
Logo Print
14/09/2018 - LAURENCE BLONDEEL

ENERGIELEVERANCIERS ANTICIPEREN DOOR TE DIVERSIFIEREN

ENERGIELEVERANCIERS ZETTEN MET OVERNAMES IN OP GROENERE TOEKOMST

In 2017 duikt een trend op die zich tot op vandaag doorzet. Energieleveranciers zoals ENGIE Electrabel (via dochterbedrijf Cozie), EDF Luminus en Lampiris beginnen allerlei installatiebedrijven over te nemen om zo hun marktpositie, diensten en bereik te verstevigen. Door deze strategie te hanteren, bereiden ze zich voor op een toekomst die er steeds groener zal uitzien. De ene zet hoofdzakelijk in op HVAC-installateurs en de andere op elektro- of zonnepaneleninstallateurs etc. Welke invloed heeft deze overnamepolitiek op de markt en de energietransitie? Moeten andere installatiebedrijven deze evolutie vrezen en hoe staan installateurs zelf tegenover deze trend?

overnames

AANLEIDING TOT OVERNAMES

We leven in een tijd van energietransitie. Daarmee wordt bedoeld dat de energiegebruiker, op termijn, efficiënter gebruik moet maken van warmte en elektriciteit. Daarnaast moet ook gestreefd worden naar een koolstofarme economie waarbij overgeschakeld wordt naar hernieuwbare energie, die dan nog het liefst opgewekt wordt door de particulier of het bedrijf zelf. De vraag naar gas en elektriciteit zullen dalen dankzij nieuwe technologieën om energie op te wekken en op te slaan. Energieleveranciers voelen zich daarom genoodzaakt om in te spelen op andere aspecten van de markt en wensen van de klant.

elektrische auto

FOCUS & STRATEGIE

De energieleveranciers proberen elk op hun manier om klanten te helpen om efficiënter om te gaan met energie, nieuwe technologieën en de eigen energieproductie via hernieuwbare-energiebronnen.

 

 

 

 

Pierre Hanet

 

SAMENWERKING WAAR ALLE PARTIJEN VOORDEEL UIT HALEN

Alle drie de leveranciers deden verschillende overnames over de jaren heen en verstevigden zo hun positie op de installatiemarkt. Ze hebben ook alle drie de ambitie om nog door te groeien en een voorbeeldfunctie aan te nemen tijdens de energietransitie. Een goede samenwerking met de gekozen installateurs is hiervoor cruciaal, ook zij staan positief tegenover deze evolutie en samenwerking.

 

Windmolens

 

CONCURRENTIE MET INSTALLATEURS

Deze evolutie lijkt enorm positief voor de energieleveranciers en de installateurs die meestappen in het verhaal, maar hoe zit het met de kleinere installateur? De vraag blijft of deze bedrijfjes kunnen blijven bestaan in een markt die gedomineerd dreigt te worden door de grote leveranciers.

 

 

 

warmtepomp

 

 TOEKOMST ENERGIEMARKT

Drie van de voornaamste Belgische energieleveranciers zijn het eens over het feit dat enerzijds het gas- en energiegebruik zal blijven afnemen, maar dat anderzijds het elektriciteitsverbruik zal stijgen. De overnames die uitgevoerd worden door deze energieleveranciers, lijken de markt te gaan veranderen. Hoe zal de markt in het algemeen evolueren en wat met de hedendaagse installateur?