naar top
Menu
Logo Print
29/11/2017 - ELISE NOYEZ

“GROEIEND BELANG VAN MULTITECHNIEKEN VRAAGT NIEUWE AANPAK"

Na een rijkgevuld professioneel parcours kwam Alexander Dewulf (60) in 2008 aan het hoofd te staan van elektrogroothandel Cebeo. Daar kwam hij voor het eerst in de rol van 'middle man' te staan en zette hij samen met de mensen in het bedrijf plannen uit op middellange en lange termijn. Na pakweg tien jaar in zijn rol als CEO spreekt hij in dit interview over de belangrijkste ontwikkelingen in het verleden, het heden en de toekomst van de sector.

Alexander Dewulf, Cebeo

 

CONVERGENTIE VAN TECHNIEKEN

“De meest frappante ontwikkeling de voorbije tien jaar is de volledige convergentie van technieken", aldus Dewulf. “Moest de elektricien vroeger enkel het verdeelbord zetten, de elektrische kabels leggen en de stopcontacten voorzien, dan zie je dat zijn taak vandaag veel meer naar integratie is geëvolueerd. Enerzijds zijn er steeds meer hybride technieken, anderzijds groeit ook het belang van de combinatie van technieken. Dat betekent dat de installateur elektriciteit vandaag met heel veel verschillende dingen geconfronteerd wordt. Veelal gaat het daarbij om verlichting, software en HVAC, maar uiteindelijk komen ook andere bouwaspecten aan de orde. Wie zonnepanelen plaatst, moet immers kennis hebben van de dakstructuur en bij de automatisering is er een grondige afstemming nodig tussen elektriciteit en andere technieken."

"We blijven in Belgie nog te veel vasthouden aan de klassieke lastenboeken. Veel beter zou het zijn om steeds te vertrekken vanuit de vereiste functionaliteiten"

 

FOCUS OP FUNCTIONALITEITEN

Het groeiende belang van multitechnieken zorgt er volgens Dewulf echter niet alleen voor dat de installateur zich moet richten op integratie, het vraagt een ander type projectaanpak. “We blijven in België nog heel sterk vasthouden aan de klassieke lastenboeken, maar dat strookt eigenlijk niet met het opzet van die multitechnieken. De convergentie komt er namelijk vooral vanuit een vraag naar meer comfort, een eenvoudiger beheer, een hogere energie-efficiëntie en meer veiligheid. Dat zijn functionele eisen. De eindklant is niet geïnteresseerd in hoeveel lampen er hangen of van welk merk de componenten zijn; hij wil gewoon dat hij zijn woning op het juiste moment in de juiste toestand kan brengen. Het is dus zaak om te zoeken naar welke oplossing de juiste functionaliteiten en het juiste comfort biedt, onafhankelijk van de supplier, en van daaruit te vertrekken.

Natuurlijk is de vertaalslag van functionaliteit naar technische uitvoering niet altijd eenvoudig te maken. Bij complexe installaties zal daar ongetwijfeld een rol weggelegd zijn voor de studiebureaus, maar ook voor de gewone installateur is het van belang dat hij begint te denken in termen van oplossingen en systemen, in plaats van producten en componenten."

“Door de juiste specialisten in huis te halen, als neutrale adviseur op te treden inzake productkeuze en te zorgen dat er altijd voldoende voorraad aanwezig is, kunnen distributeurs de installateur al aardig op weg helpen"

 

EEN ONHAALBAAR TAKENPAKKET?

De integratie van verschillende, al dan niet nieuwe, technieken, de vertaalslag tussen producten en functionaliteiten, de organisatie én vermarkting van een verregaande service … is dat allemaal wel haalbaar voor de installateur?

Alexander Dewulf, Cebeo

“Het klopt dat de taak van de installateur de voorbije jaren exponentieel gegroeid is en dat de technologische evolutie het hem er niet gemakkelijker op gemaakt heeft. Hij moet vandaag goed kunnen verkopen, goed kunnen installeren, goed aan projectmanagement kunnen doen, zorgen dat hij zijn geld binnenkrijgt én van alle markten thuis zijn. In de tertiaire sector gaat men daar relatief goed mee om - de installatiebedrijven zijn groter en kunnen verschillende specialisten aantrekken, maar in de residentiële markt is het uiteraard moeilijker. Mijns inziens kan de installateur hier enkel aan tegemoetkomen als hij zich goed organiseert en zich steeds bewust blijft van zijn eigen sterktes en zwaktes. Uiteindelijk bestaan er voldoende kanalen om hem te begeleiden en te ontzorgen, maar hij moet er zijn weg in vinden."

Rol van de distributeur

Subcontracten en joint ventures zullen in dat opzicht enorm aan belang winnen, maar Dewulf ziet zeker ook een belangrijke taak weggelegd voor de distributeur. “Door de juiste specialisten in huis te halen, als neutrale adviseur op te treden inzake productkeuze en te zorgen dat er altijd voldoende voorraad aanwezig is, kunnen distributeurs de installateur al aardig op weg helpen. Wij beschouwen onze filialen in dat opzicht als een belangrijke pijler. Ze zijn een ontmoetingsplaats voor de installateur en de specialist, en er worden regelmatig opleidingen gegeven. Daarnaast beschikken we bijvoorbeeld over een aantal lichtstudio's waar de elektricien zijn klant naartoe kan sturen. Samen met onze specialisten kiest de eindklant dan de geschikte oplossing, en wij bezorgen de installateur onze offertes en alle nodige informatie. Het is een goede wisselwerking en het is de bedoeling dat we dit ook in andere bouwaspecten uitbouwen. Uiteindelijk geldt hier hetzelfde als voor de installateur: net zoals hij zijn service naar de klant toe zal moeten opschroeven, moeten ook distributeurs hun service naar de installateur toe beter vermarkten."