naar top
Menu
Logo Print

“DE INFORMATIE UIT EEN BIM-MODEL BETEKENT PURE TIJDWINST"

“In quasi al onze projecten maken wij gebruik van BIM en Archicad," zegt architect, Jochen Kerkhofs van PCP Architecten. “Bij kleinere projecten zoals woningen starten we meteen met een 3D-model; grotere projecten worden in de voorontwerpfase nog in 2D uitgewerkt, met 3D-simulaties in SketchUp. Na goedkeuring van het voorontwerp worden ook deze projecten omgezet naar Archicad, waarin dan de verdere uitwerking en detaillering gebeuren. De overstap naar BIM vraagt uiteraard de nodige aanpassingen en investeringen. Toegepaste opleidingen voor het geïntegreerd tekenen in het model zijn cruciaal en van onze medewerkers wordt een minimumvoorkennis van de bouwmethodiek gevraagd. De voordelen van BIM wegen hier echter snel tegen op. Dankzij de clashcontroles kunnen fouten al in een vroeg stadium worden gedetecteerd en de informatie die uit een model gehaald kan worden, betekent voor alle bouwpartners een pure tijdwinst. Bovendien krijgt de bouwheer uiteindelijk een een-op-eenmodel van zijn project. Dat biedt nieuwe mogelijkheden voor postinterventie en facilitymanagement."


“We zien dat ook andere bouwpartners de weg naar BIM vinden. Studiebureaus stabiliteit en technieken stappen steeds vlotter mee en ook de grote aannemers maken stilaan de overstap. Dat is een positieve evolutie voor BIM, maar het legt ook de huidige pijnpunten bloot. Aangezien de systematiek voor de opbouw van een model sterk kan verschillen van bouwpartner tot bouwpartner, loopt de uitwisseling van gegevens, bijvoorbeeld in IFC, soms namelijk nog stroef. Er is dringend nood aan een standaardprotocol dat de opbouw van een model over de bouwpartners heen vastlegt."