naar top
Menu
Logo Print
10/06/2019 - EVERGREEN

ENERGIEMONITORING BIEDT INZICHT IN VERBRUIK DIVERSE INSTALLATIES

SLIM METEN LEIDT TOT SLIM INVESTEREN

In 2019 wordt de digitale energiemeter in Vlaanderen officieel geïntroduceerd. Brussel en Wallonië volgen later. De digitale meter laat de netbeheerder onder andere toe om meterstanden van aardgas en elektriciteit vanop afstand uit te lezen, en via een apart te installeren verbruiksmanager kan ook de gebruiker inzicht krijgen. Daarmee komt de nadruk des te meer op energiemonitoring te liggen. Iets waarvoor de digitale meter overigens niet eens een vereiste is!

energiemonitoringDE BASISPRINCIPES VAN ENERGIEMONITORING

Bij energiemonitoring worden totale en eventueel ook subverbruiken van een installatie over een bepaalde periode gemeten, geregistreerd en in kaart gebracht, met als doel inzicht te verwerven in het gebruik van de installatie. 

energiemonitoringSLIM METEN MET AANGEPASTE ENERGIEMETERS

Om het energieverbruik van een woning of gebouw te monitoren, moet op elke te meten verbruikskring - ongeacht of dat gas, water, stookolie of elektriciteit is - een energiemeter geplaatst worden. De digitale meter die in 2019 geïntroduceerd wordt, is daarvoor slechts één oplossing.

energiemonitoringMEETWAARDEN REGISTREREN VIA DATALOGGER

Om de meetwaarden van de verschillende energiemeters daadwerkelijk te kunnen gebruiken, wordt elk energiemonitorings­systeemvoorzien van een datalogger. Deze zorgt voor de periodieke registratie van gegevens en de opslag ervan op een lokale of centrale server.

energiemonitoringVISUALISATIE EN INTERPRETATIE SLUITSTUK VOOR ENERGIEMONITORING

Ten slotte is elke datalogger, zij het via een lokale, zij het via een centrale server, gekoppeld aan een welbepaalde interface: een webpagina, een smartphoneapp of een aparte software. Die interface dient een dubbele functie.

OVER DE SLIMME METER

De meeste woningen in België zijn uitgerust met een traditionele elektromechanische meter, die het elektriciteitsverbruik op een analoog telwerk (met mechanisch draaiende telwielen) registreert. Om een goede elektriciteitsvoorziening te kunnen waarborgen, is er echter meer informatie- en communicatietechnologie op het net nodig.