naar top
Menu
Logo Print
01/04/2019 - VALERIE VERKAIN

VERWARMING INTEGREREN IN DOMOTICA

Net zoals alle andere elektrische toestellen kan ook de centrale verwarming in de domotica-installatie worden geïntegreerd. In hoeverre deze integratie kan plaatsvinden, is afhankelijk van het type domotica. Is het een open of een gesloten systeem?

Verwarming in domotica
Net zoals alle andere elektrische toestellen kan ook de centrale verwarming
in de domotica-installatie worden geïntegreerd

OPEN SYSTEEM

In een open systeem is een verregaande integratie van de verwarming mogelijk. De verwarmingscomponenten (bv. de ketel, de warmtepomp, de PV-panelen, de vloerverwarming, de radiatoren enz.) worden via een uitgangsmodule (een verwarmingsactor) in het domoticasysteem opgenomen. Via de uitgangsmodule staat de verwarming in verbinding met de sensoren (nl. ruimtethermostaat, weerstation, bewegingsmelder enz.).

Het is de fabrikant van de ketel, de warmtepomp enz. die deze uitgangsmodule volgens het protocol van het open systeem ontwikkelt en dus ook bepaalt welke parameters van de ketel, de warmtepomp enz. via de uitgangsmodule kunnen worden bijgestuurd (bv. de keteltemperatuur, de regeltechniek enz.) of hoe fijn de radiatoren bijvoorbeeld kunnen worden bijgeregeld (bv. enkel aan-uit of kunnen de ventielen d.m.v. pulsbreedtemodulatie worden bijgestuurd?).

Er kunnen wel wat sensoren van invloed zijn op de werking van de verwarming. Onder meer de commando's van de ruimtethermostaat (ruimtetemperatuur), het weerstation (de weersomstandigheden), de vochtmeter (de behaaglijkheidsfactor) en de bewegingsmelder (het al dan niet aanwezig zijn van iemand in de ruimte) kunnen de verwarming tot actie aanzetten.

GESLOTEN SYSTEEM

In een gesloten systeem is zo'n verregaande integratie niet mogelijk. Doordat het protocol niet openbaar is, en er wel wat merken gesloten domoticasystemen op de markt zijn, zien we maar weinig verwarmingsfabrikanten die een uitgangsmodule speciaal voor één merk ontwikkelen. Als gevolg zijn de uitgangsmodules voor gesloten systemen vrij simpel in opbouw, en kunnen ze niet meer dan het in- en uitschakelen van de verwarming (bv. de ketel, de warmtepomp, de radiatoren enz.). Dat maakt de integratie van een verwarming (en al zeker niet van een vloerverwarming waarbij warmte traag vrijkomt) in gesloten systemen iets minder interessant.

OPPURTUNITEITEN VOOR INSTALLATEUR

De verwarming integreren in het domoticasysteem kan enkel gebeuren door iemand die de juiste kennis van domotica op zak heeft en over de gepaste software voor het programmeren beschikt. Wel is het aangeraden om de HVAC-installateur te vragen naar extra informatie over hoe de verwarming het best wordt afgeregeld. Hierin kan de HVAC-installateur een belangrijke rol spelen.

Meestal gebeurt de regeling via een slimme thermostaat die op afstand kan worden bediend met een smartphone of tablet ...

Aan het design van de slimme thermostaten  wordt bijzonder veel aandacht besteed
Aan het design van de slimme thermostaten wordt bijzonder veel aandacht besteed

WAT MET APPS?

Domotica goed en wel, maar de dag van vandaag hoeft een woning niet met gebouwenautomatisering te zijn uitgerust om toestellen op afstand te kunnen bedienen. Zelfs de ventilatie-unit, de verwarmingsketel, de kamerthermostaat enzovoort kunnen, via een app vanop het werk of in de auto worden bestuurd, mits de regeling door de fabrikant zo is uitgerust. De app is dus de afstandsbediening van het toestel en iemands smartphone wordt als het ware een verzameling van apps ofwel afstandsbedieningen. Deze apps kunnen op een digitaal platform worden gebundeld, zodat ze niet steeds apart moeten worden opgestart. Maar is dit alles gebouwenautomatisering? Neen, de apps werken elk op zich. Er is geen interactie tussen de verschillende elektrische toestellen van het gebouw. Ze kunnen met andere woorden niet met elkaar praten. Bovendien gebeurt de bediening met deze apps altijd via wifi.

 

Verwarmingscomponenten zijn een onderdeel geworden van 'the Internet of Things'
Verwarmingscomponenten zijn een onderdeel geworden van 'the Internet of Things'

VERWARMING AANSLUITEN OP THE INTERNET OF THINGS

Een veelbelovende trend is om apps en het domoticanetwerk aan elkaar te koppelen. Dat vraagt heden nog heel wat programmeerwerk, maar het kan. De manier om dat te doen, is via internet. Verwarmingstoestellen die bedienbaar zijn via apps, beschikken immers over een internetaansluiting (via wifi), en ook het domoticanetwerk beschikt over een gateway to internet. Via internet is het mogelijk om gegevens tussen beide uit te wisselen en die dus met elkaar te laten communiceren. Ze worden onderdeel van 'the internet of things', een geheel van alledaagse voorwerpen die via internet gegevens uitwisselen.