naar top
Menu
Logo Print
05/03/2019 - EVERGREEN

BIM VERENIGT BOUWPARTNERS OP DIGITAAL PLATFORM

De Belgische bouwsector heeft de kat lang uit de boom gekeken, maar stilaan wordt duidelijk dat BIM meer is dan een modewoord alleen. Building Information Modelling zal de komende jaren volop aangewend worden om de bouwsector, op álle niveaus, te optimaliseren. Wie niet mee is, zal dan het onderspit moeten delven voor zij die wél weten waar ze aan toe zijn. We verzamelen voor u de belangrijkste informatie.

BIMWAT IS BIM?

BIM staat voor Building Information Modeling en verwijst naar een geïntegreerd (ontwerp)proces waarin modellen rechtstreeks aan informatie gekoppeld worden, zodat projectinformatie op een eenduidige en vlotte manier verwerkt en gedeeld kan worden. Toch is BIM zelf geen eenduidig begrip en worden er door verschillende partijen verschillende interpretaties aan gegeven.

BIM leanMINDER FOUTEN, MINDER VERSPILLING

Met BIM worden de zogenaamde LEAN-principes nagestreefd: een maximale waarde voor de klant genereren met zo min mogelijk verspilling, zowel wat betreft tijd als op het vlak van geld en grondstoffen.

BIM samenwerkingSTARTEN MET BIM

Hoewel het bewustzijn rond BIM groeit, blijkt de implementatie ervan nog al te vaak een grote drempel. Starten met BIM vraagt nu eenmaal de nodige investeringen. Toch hoeft het allemaal niet noodzakelijk complex te zijn.

BIM object savalALLES OVER BIM-OBJECTEN

Ook fabrikanten stappen mee in het BIM-verhaal. Door hun producten als digitale BIM-objecten beschikbaar te stellen, hopen ze naast het reële ook steeds vaker het virtuele bouwproces te faciliteren. Maar wat hebben deze objecten precies te bieden?

BIM en LEANCASEVERHAAL: BIM EN LEAN

Zelf het goede voorbeeld geven, is als aannemer de beste manier om te tonen dat nieuwe technologieën wel degelijk nut hebben. Dat is precies wat Willemen Groep deed bij de bouw van zijn nieuwe kantoor in Hasselt. Dankzij een doorgedreven voorbereiding in BIM en een zeer strakke LEAN-planning was de nieuwbouw in een recordtijd van acht maanden klaar voor gebruik.

Bron: Cluster Bouwindustrialisatie

BIM samenwerkingGEBRUIKERS AAN HET WOORD

Niemand beter om u wegwijs te maken dan een ervaringsexpert. We laten aannemers, architecten, studiebureaus en BIM managers aan het woord.