naar top
Menu
Logo Print

Overheidsopdrachten sneller betaald

E-facturatie en nieuwe richtlijnen gunstig voor Vlaamse bedrijven
magazine

Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters hebben nieuwe richtlijnen gelanceerd voor stipte betalingen bij overheidsopdrachten door de Vlaamse overheid. Overheidsopdrachten zijn belangrijk voor de economie. En aangezien een groot aantal ondernemingen prestaties levert aan overheden, hebben kmo’s er baat bij dat laattijdige betalingen zo veel mogelijk vermeden worden.
Dankzij het e-facturatieproject gebeurt de opvolging en de betaling door de Vlaamse overheid nu veel stipter. Daardoor hebben ze ook de verwijlintresten sterk kunnen terugdringen, een goede zaak voor de Vlaamse belastingbetaler. Minister-president Geert Bourgeois roept bedrijven dan ook op om volop te kiezen voor e-facturatie.
Naast de e-facturatie wordt ook ingezet op een verstrenging van de procedures voor de verificatietermijn. Standaard wordt voorzien in een termijn van maximaal 30 dagen, gevolgd door een betalingstermijn van maximaal 30 dagen. Maar voor opdrachten waarbij de uit te voeren prestaties en hoeveelheden volledig vastliggen zal de Vlaamse overheid voortaan geen verificatietermijn meer toepassen. Bovendien voorzien de richtlijnen in een onmiddellijke uitbetaling wanneer het dossier administratief is afgehandeld. Zodra het goedkeuringsproces van de factuur is doorlopen, zal onmiddellijk nadien de betaling door de entiteiten gebeuren.