naar top
Menu
Logo Print

Hernieuwbare energie is een kans, geen kost

Bram Claeys (ODE Vlaanderen) reageert op Vlaams regeerakkoord
magazine

De energietransitie is een maatschappelijke en ecologische topprioriteit en de uitgelezen kans voor meer jobs en economische groei. Het zal echter enige creativiteit vergen om binnen de krijtlijnen van het Vlaamse regeerakkoord concrete stappen vooruit te zetten. Hoewel ODE Vlaanderen tevreden is dat de nieuwe Vlaamse regering wil blijven inzetten op Vlaamse energietechnologie en -kennis, ziet de sectororganisatie voor duurzame energie ook redenen voor alarm. Algemeen directeur Bram Claeys reageert: “De nieuwe Vlaamse regering heeft zich vooral gebogen over manieren om de kosten van groene energie te verlagen. Dat is op zich lovenswaardig. De tijd was echter blijkbaar te kort om ook de baten te zien en concrete positieve maatregelen uit te werken. Dat is een gemiste kans.”

Tegen 2030 zouden de Vlaamse plannen moeten aansluiten bij de eisen van Europa, waarbij een stabiel investeringsklimaat, faciliterend ruimtelijk beleid voor windenergie en groene warmte en een lastenverschuiving richting fossiele verwarmingsbronnen, cruciaal zijn. De Vlaamse regering is echter wat terughoudend omdat ze vrezen voor hogere kosten, want innovatieve producten zijn risicovol. Belangrijke innovaties kunnen ontplooien en floreren in Europa, maar krijgen hierdoor in Vlaanderen weinig kans.

Volgens Claeys moeten de lasten in de energiefactuur tussen elektriciteit en fossiele brandstoffen beter worden verdeeld. Daarvoor is het cruciaal om de consument goed te begeleiden in hun keuze voor duurzame(re) alternatieven.