naar top
Menu
Logo Print

Hoe moet het nationaal klimaat- en energiebeleid er volgens u uitzien?

Burgerbevraging via online enquête
magazine

Sinds dinsdag 4 juni kan iedereen in ons land deelnemen aan een online enquête in het kader van het Nationaal Klimaat- en Energieontwerpplan. Op deze manier krijgt iedereen de kans om mee te schrijven aan het klimaat- en energiebeleid in ons land.

Eind vorig jaar diende de federale regering haar ontwerp van Nationaal Klimaat- en Energieplan in bij de Europese Commissie. Het plan bevat zowel ambitieuze doelstellingen als concrete maatregelen inzake vijf kernthema’s: vermindering van de CO2-uitstoot en de ontwikkeling van hernieuwbare energie, bevoorradingszekerheid, interne markt, energie-efficiëntie en tot slot onderzoek, innovatie en concurrentievermogen.

De Europese Commissie zal haar opmerkingen bij het Belgische ontwerpplan in de komende weken aan ons land bezorgen. Europa vraagt daarnaast echter ook om de bevolking actief bij het beleid te betrekken. Daarom lanceren de verschillende overheden in ons land één publieksbevraging.
De vragenlijst bevat een 15-tal vragen over vervoersmodi, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, vergroening van fiscaliteit ... Burgers en andere stakeholders krijgen van dinsdag 4 juni tot en met maandag 15 juli de kans om deze vragenlijst in te vullen, alsook om via mail hun bemerkingen aan de betrokken partijen te bezorgen. De resultaten zullen zichtbaar verwerkt worden in het plan, dat in zijn definitieve vorm opnieuw bezorgd wordt aan de Europese Commissie eind december 2019.

Deelnemen kan via www.nationaalenergieklimaatplan.be