naar top
Menu
Logo Print

Agentschap voor Natuur en Bos verduurzaamt al zijn gebouwen met VEB

Reductie van 40% van CO2-emissies en van 27% van primair energieverbruik tegen 2030
magazine

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het ANB wil zijn gebouwen namelijk verduurzamen en kijkt onder andere naar de realisatie van de klimaatdoelstellingen. De organisatie wil dan ook een reductie van 40% van de CO2-emissies en van 27% van het primair energieverbruik realiseren tegen 2030. “We kozen voor deze gecentraliseerde aanpak, om efficiënter en trefzekerder werk te maken van onze klimaatambities. Het is voor ons belangrijk om aan de klimaatdoelstellingen bij te dragen”, zegt Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van ANB.
In de eerste plaats worden alle verbruiks- en gerelateerde gegevens verzameld voor meer dan 200 gebouwen en ingevoerd in de energie- en patrimoniumdatabank TERRA. Het ANB zorgt voor de actualisatie van de gebouwgerelateerde gegevens en het VEB, als zijn leverancier, voor de actualisatie van de verbruiksgegevens. Op basis van die data voert het VEB een patrimoniumanalyse uit, toegespitst op energie. Ten tweede is er de implementatie van energiebesparende maatregelen. Het VEB kan als aankoopcentrale optreden voor die maatregelen. Hierbij kijken het ANB en VEB verder dan de klassieke maatregelen zoals isolatie, regelingen aanpassen, stookplaatsrenovatie en dergelijke. Een Onderhoud- en Energieprestatiecontract uitgebreid met principes uit de circulaire economie behoort tot de onderzochte mogelijkheden.