naar top
Menu
Logo Print

Call ‘Lokale Projecten’ succes

Bijna helft van Vlaamse gemeenten dient energieproject in
magazine

130 Vlaamse gemeenten hebben in totaal 210 projecten ingediend in het kader van de oproep ‘Lokale Energieprojecten’. Gemeenten mochten meerdere voorstellen indienen. 71 gemeenten dienden 1 project in, 38 gemeenten 2 projecten en 21 gemeenten 3 projecten. Ze hopen op een deel van de 6 miljoen euro die de Vlaamse regering vrijmaakte uit het Klimaatfonds. De kostprijs van alle aanvragen overstijgt echter het voorziene bedrag, aangezien het in totaal gaat om een bedrag van bijna 6,2 miljoen euro. Het is nu aan het Vlaams Energieagentschap om na te gaan of de ingediende projecten aan de voorwaarden voldoen, een selectie te maken en te beslissen welk bedrag zij zullen ontvangen.
Voor een project dat wordt goedgekeurd, kan een gemeente tot maximaal 1 euro per inwoner en tot 75 procent van de investeringskost aan steun ontvangen. De keuze is vrij, zolang de projecten te maken hebben met energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, groene warmte of elektrische mobiliteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om hoogrendementsbeglazing in schoolgebouwen, een warmtepomp in het gemeentelijk zwembad, of het vervangen van de straatverlichting door LED-lampen. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Vlamingen hebben een groot vertrouwen in hun lokaal bestuur. Als steden en gemeenten nieuwe energieprojecten kunnen realiseren waar ook hun inwoners baat bij hebben, vergroot het draagvlak voor de energietransitie.”