naar top
Menu
Logo Print

15% minder arbeidsongevallen op Belgische bouwwerven

Toch nog extra inspanningen nodig voor meer veiligheid op werkvloer
magazine

Uit cijfers van Constructiv, de dienstverlenende organisatie van de bouwsector, blijkt dat er tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 3.002 arbeidsongevallen in de bouw gebeurden. Dat is 15% minder dan tijdens de eerste helft van 2018, toen er 3.533 arbeidsongevallen gebeurden op de Belgische bouwwerven. “Die dalende tendens is uiteraard positief, maar toch moet het nog veel beter. Elke arbeidsongeval is er een te veel en blijft onaanvaardbaar op menselijk, maatschappelijk en economisch vlak”, aldus Paul Depreter, voorzitter van de Confederatie Bouw.
De Confederatie Bouw heeft van veiligheid op de werkvloer één van de speerpunten gemaakt, onder meer via Safety My Priority. Die sensibiliseringscampagne werd in februari gelanceerd om het aantal arbeidsongevallen in de bouw sterk in te perken. Via aparte magazines en een specifieke website kunnen alle bouwondernemers een charter ondertekenen dat hen ertoe verbindt om op alle werven en bij alle werkzaamheden de absolute voorrang te geven aan veiligheid en veilig gedrag, en dat zowel bij hun eigen werknemers als bij hun onderaannemers en bij hun bouwpartners. Ondertussen tekenden al 1.250 aannemers dat charter.
Tot slot wijst de Confederatie Bouw erop dat veiligheid ook een belangrijk criterium moet worden in elke overheidsaanbesteding en een verplicht vak moet worden in elke bouwopleiding in het middelbaar en het hoger onderwijs. Ook de beleidsmakers hebben hierbij dus een belangrijke rol te spelen.

Beurzen

CONFEDERATIE BOUW

CONFEDERATIE BOUW

+3225455600
-