naar top
Menu
Logo Print

22% meer bouwvergunningen in 2018

Strenge Vlaamse eisen liggen aan basis stijging
magazine

In 2018 nam het aantal bouwvergunningen in heel het land met 22% toe, maar dat is enkel en alleen het werk van Vlaanderen. Uit cijfers van Statbel blijkt dat het aantal bouwvergunningen in Vlaanderen vorig jaar met 32% is toegenomen. In Wallonië was er een daling van 7%, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was dat zelf 19%.
Het relatief hogere peil van de toegekende nieuwbouwvergunningen in 2014, 2016 en 2018 in Vlaanderen heeft telkens te maken met het gradueel verstrengen van het E-peil. Daardoor werden het jaar daarvoor telkens meer vergunningen aangevraagd om aan het strengere peil van het jaar daarop te ontsnappen. In 2018 was een gelijkaardige forse stijging van het aantal toegekende vergunningen merkbaar omwille van de invoering van het S-peil. Brussel en Wallonië zijn echter niet onderhevig aan de eisen.
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) beklemtoont dat de stijging vooral het gevolg is van een toename van het aantal flats. Dat bevestigt dat de bouwshift zich heeft ingezet voor er sprake is van een beleidsplan ruimte Vlaanderen (BRV) of betonstop onder impuls van de markt en de groeiende schaarste in bouwgronden. Het aantal vergunde nieuwe flats is sedert 2011 fors toegenomen: van circa 16.000 in 2011 tot meer dan 31.000 in 2018. Het aantal vergunde huizen is daarentegen relatief stabiel gebleven.

CONFEDERATIE BOUW

CONFEDERATIE BOUW

+3225455600
-